סדנת אקסל למנהלים בכירים – החברה הכלכלית בני ברק

מטרת הפרויקט

שיפור רמת הידע וההתמקצעות בתוכנת האקסל, בקרב מנהלים בכירים בעיריית בני ברק.

מה עשינו

 • מחקר מקדים

בחינת אוכלוסיית היעד העלתה את הממצאים הבאים:

 • קבוצת המנהלים הייתה מאוד הטרוגנית, בכל הנוגע לבקיאות בתוכנה.
 • מגבלת הזמן של המנהלים הייתה גדולה מאוד.
 • המנהלים ביקשו להגיע לרמת שליטה גבוהה בתוכנת האקסל.
 • פיתוח פדגוגי ממוקד
 1. בנינו קורס מקיף וממוקד, תוך התחשבות ברמות הידע השונות של המנהלים.
 2. פיתחנו והתאמנו את חומרי הלימוד והתרגולים לתרחישים מחיי העבודה היום-יומיים של המנהלים, והוספנו תרגולים אישיים המותאמים לרמה האישית של כל מנהל.
 3. יצרנו מסגרת לימודית המתחשבת במגבלות הזמנים של מנהלים בעלי זמן פנוי מועט.
 4. התאמנו ללומדים מורה בכיר – מורה שהיווה סמכות מקצועית בכירה עבור הקבוצה: הן מבחינת רמת הידע שלו בתוכנה, והן מבחינת היכולת לנהל ולהוביל קבוצת מנהלים בכירים.
 • ניהול והפעלה של הפרויקט

העברנו את הקורס והפעלנו מעטפת פדגוגית-ניהולית שוטפת במהלכו:

 1. בעקבות מעקב אחר ההתקדמות של כל אחד מהמנהלים, יצרנו דיפרנציאציה בחומרי התרגול, בהתאמה לרמה ולקצב ההתקדמות של כל אחד מהם.
 2. ביצענו מישוב תכוף של המנהלים, על מנת לערוך שינויים 'תוך כדי תנועה', בהתאם להערותיהם.

עוד בנושא

דברו איתנו

  פרטים

  גרניט 10, פתח תקווה