מכינות טרום אקדמיות משולבות בתכנית פרד"ס – משרד הביטחון

מטרת הפרויקט

הכנת גברים מהאוכלוסייה החרדית ללימודים אקדמיים במסגרת האוניברסיטה הפתוחה – במסלולי מדעי החברה והמדעים המדויקים, לקראת השתלבותם התעסוקתית במשרד הביטחון.

מה עשינו

 • מחקר מקדים

בחינת אוכלוסיית היעד וכלל מרכיבי הפרויקט, העלתה את הממצאים הבאים:

 • האוכלוסייה איכותית, אך בעלת פערי ידע גדולים באנגלית ובמתמטיקה.
 • משך הזמן שהוקצב לטובת המכינה עמד על חודש וחצי בלבד.
 • האוניברסיטה הפתוחה דרשה רמה אנגלית ורמה מתמטית גבוהות, עבור המסלולים אליהם היו מיועדים התלמידים. כמו כן, מסלולי הלימוד האקדמיים השונים דרשו ידע שונה במתמטיקה ואנגלית.
 • פיתוח פדגוגי ממוקד
 1. בנינו קורסים אינטנסיביים מאוד. פיתחנו והתאמנו את חומרי הלימוד לאוכלוסייה הן ברמה התרבותית והן ברמת הלימוד הנדרשת ל'קו הסיום'.
 2. פיתחנו מבחני סיווג לצורך מיון התלמידים לרמות השונות במתמטיקה ובאנגלית.
 3. יצרנו מסגרות לימודיות שונות – במתמטיקה לפי מסלולי הלימוד, ובאנגלית לפי רמת הידע ההתחלתית.
 4. התאמנו לתלמידים מורים מומחים בלמידה אינטנסיבית ממוקדת מטרה (לימוד אקסטרני).
 • ניהול והפעלה של הקורסים
 1. העברנו את הקורסים:
  • הלימודים התקיימו 4 פעמים בשבוע, במשך 8 שעות בכל יום.
  • המורים עקבו אחר ההתקדמות האישית של כל תלמיד באופן רציף.
 2. הפעלנו מעטפת פדגוגית-ניהולית שוטפת במהלך הקורסים:
  • צפינו בשיעורים לאורך הקורסים.
  • ביצענו הערכת מצב שוטפת של הספק החומר, בכדי להיות עם 'היד על הדופק'. באמצעות מבחנים תכופים וידאנו שהתלמידים מצליחים להטמיע את החומר ויודעים ליישם אותו.
  • ערכנו עם כל אחד מהמורים ישיבות סטטוס שוטפות, אודות תלמידי הקורסים.

התוצאה

הרוב המכריע של התלמידים שלקח חלק במכינה קיבל סיווג אקדמי באנגלית, בהתבסס על בחינת אמי"רם.

כל התלמידים החלו את לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה וצלחו את הסמסטר הראשון בהצלחה (כאשר ידוע שהסמסטר הראשון הוא הסמסטר בעל אחוזי הנשירה הגבוהים ביותר).

עוד בנושא

דברו איתנו

  פרטים

  גרניט 10, פתח תקווה