הכנה לבחינת הבגרות במתמטיקה בשת"פ עם הפניקס – חברה לביטוח

פרויקט 'תתאמץ – תצליח'

מטרת הפרויקט

תכנון, ביצוע, ניהול והעברת קורס הכנה לבחינת הבגרות במתמטיקה, עבור בני נוער מהפריפריה.

מה עשינו

 • מחקר מקדים

בחינת אוכלוסיית היעד העלתה את הממצאים הבאים בנוגע לבני הנוער שהשתתפו בפרויקט:

 • אינם מממשים את הפוטנציאל הלימודי שלהם, בעלי חשש ורתיעה ממתמטיקה. חלקם בעלי לקויות למידה רבות.
 • מאופיינים בהיעדר מוטיבציה פנימית על מנת להתמיד בתהליכי הלימוד.
 • מגיעים מרקע סוציואקונומי נמוך (עובדים למחייתם).
 • ההצלחה בבחינת הבגרות במתמטיקה תהווה בעבורם מעין 'קטליזטור' להרחבת שאיפותיהם העתידיות ופעולה לשם הגשמתן.
 • פיתוח פדגוגי ממוקד
 1. הצבנו את היעדים המרכזיים של הפרויקט, בהתבסס על המחקר המקדים:
  • לימוד כל התכנים לקראת בחינת הבגרות במתמטיקה ברמת 3 יח"ל.
  • רכישת ופיתוח מיומנויות למידה: רכישת ידע, הטמעתו ויישומו.
  • חיזוק המוטיבציה הפנימית ויכולת ההתמדה: הצבת מטרות מוגדרות ועמידה בהן.
  • יצירת חווית הצלחה ותחושת מיצוי הפוטנציאל בקרב כל אחד מהתלמידים.
 2. בנינו קורס אינטנסיבי וממוקד לבחינת הבגרות, כך שתוך חודשים ספורים התלמידים יהיו מוכנים לבחינה. פיתחנו והתאמנו את חומרי הלימוד לאוכלוסיית היעד.
 3. יצרנו מסגרת לימודית תומכת, אישית ומכילה בעבור התלמידים, השמה את התלמיד ואת צרכיו במרכז ועוקבת אחר התקדמותו – נקודות החוזקה ונקודות החולשה שלו.
 4. התאמנו לתלמידים "מורה אחר" והכשרנו אותו – מורה שיהווה עבור התלמידים דמות לחיקוי, שידחוף אותם קדימה, שלא יוותר להם ועליהם, ושיוכיח להם שאם 'תתאמץ – תצליח'.
 • ניהול והפעלה של הפרויקט
 1. העברנו את הקורס:
  • הלימודים התקיימו במתכונת דו-שבועית. בחודש האחרון לפני בחינת הבגרות כמות המפגשים השבועית עלתה, וכללה גם סימולציות ותגבורים.
  • לאורך הקורס, התקיימו שעות עזר ושיחות אישיות מחוץ למסגרת השיעורים. השיחות התמקדו בשימור ובחיזוק המוטיבציה ובמניעת נשירה.
 2. הפעלנו מעטפת פדגוגית-ניהולית שוטפת במהלך הקורס:
  • צפינו בשיעורים לאורך הקורס.
  • סיפקנו תמיכה ומענה שוטפים למורה, וקיימנו עימו ישיבות פדגוגיות ביחס להתקדמות הקורס, וביחס לכל אחד מהתלמידים.
  • סיכמנו וניתחנו את המשובים לצורך טיוב העבודה.
  • העברנו דיווחים שוטפים לחברת הפניקס.

עוד בנושא

דברו איתנו

  פרטים

  גרניט 10, פתח תקווה